خانه » جزئیات تفاهم ایران و عربستان؛ از جاده مشهد به مکه تا بازگشایی سفارت‌ها