خانه » اگر کسی تمکن مالی ندارد، مهریه تقسیط می‌شود/ با مردان قلدری که مهریه نمی‌دهند برخورد شود