خانه » هنوز مذاکرات تمام نشده است/ آمریکا باید تصمیم‌های سخت سیاسی بگیرد