خانه » عزاداری این هیأت 96 ساله به همان سبک حاج اکبر ناظم است +عکس و فیلم